L. Ron Hubbard, a New York Times és nemzetközi bestseller író műveinek kiadója

A döntési szabadság rehabilitálása

A döntési szabadság rehabilitálása

A döntési szabadság rehabilitálása

L. Ron Hubbard a Hat alapprocessz területén végzett további kutatásából született meg a processzing hat szintje, amellyel még több esetet ért el, és még közelebb hozta a techet a széles embertömegekhez. Ez a technológia valójában olyan jelentőséggel bírt, hogy úgy döntött: elérhetővé teszi az összes auditor számára. Ezért tartott nekik egy intenzív, háromnapos tanfolyamot. Először az ülés tényleges elkezdésére vonatkozó technológia következett, amivel kapcsolatban így figyelmeztette a tanulókat: „Egy alkalommal öt órán keresztül kérdezgettünk egy hölgyet, hogy mit csinál, mielőtt egyenes választ adott volna: »Auditálást kapok.« Egészen addig mindenféle más dolgot csinált.” Ezért olyan fontosak a rudimentek, ami az egyes szint tárgya. Miután a rudimentek bent voltak, alapos képzést tartott a többi dologról: kettes szint – Lokalizációs és Nemtud-processzek; hármas szint – Döntési processzing; négyes szint – Megnyitó eljárásmód duplikációval; ötös szint – A kommunikáció szűkösségének helyrehozatala; és hatos szint – Havingness helyrehozatala és Pontok kijelölése a térben. A cél a preclear döntéshozási képességének, azaz a döntési szabadságának helyrehozatala volt. Olyan fontosnak tartotta ezeket a hangszalagokat, hogy bolygószerte kiküldte az Akadémiáknak, a tanfolyam szolgáltatásának eredményeképpen pedig további két professzionális tanfolyam megtartása indult el az elkövetkező hónapok során.

Tovább
vásárlás
$125 USD
Ingyenes szállítás Jelenleg ingyenes szállításra alkalmas.
Raktáron Szállítás 24 órán belül
Formátum: CD
Előadások: 6

További adatok – A döntési szabadság rehabilitálása

A processzing hat szintjével egy olyan auditálási módszert és egy olyan auditálási légkört vezettünk be, amely azt a megközelítést fejezi ki, amely a leginkább megfelel annak a célnak, hogy folyamatos stabil nyereségeket érjünk el az esetnél. – L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard visszatérése Angliába 1955 végén nemcsak a kutatás és auditorképzés intenzív időszakát jelezte előre, hanem ennek nyomán London végleg különleges státust kapott a Szcientológia történetében. Mivel itt határozta meg először az emberi szellemet mint olyan halhatatlan lényt, amely soha nem látott képességekkel rendelkezik, és így jutott el azokhoz az igazságokhoz, amelyeken az összes későbbi kutatás és a Szcientológia egésze alapul.

Valójában nemcsak a szcientológusok, hanem a nagyközönség is lelkesen várta, hogy három év után újra ellátogasson az országukba, így a nyilvános előadásaira – amelyeket a londoni Lindsey Theatre-ben tartott – gyorsan elkeltek a jegyek. Amikor elkezdte előadását, a teremben nemcsak hogy nem maradt szabad ülőhely, de az emberek még az állóhelyeket is megtöltötték.

L. Ron Hubbard tervében, hogy Angliába utazik, nemcsak az szerepelt, hogy szervezetileg megszilárdítja a Szcientológiát, hogy ki tudja szolgálni a sebesen növekvő területet, hanem az is, hogy magas szintű jártasságra képez ki brit auditorokat. Ezután következett a 4. londoni haladó klinikai tanfolyam. Ugyanis a 4. londoni haladó klinikai tanfolyamon jelentett be egy olyan kulcsfontosságú fejlesztést, amely a Hat alapprocessz területén végzett további kutatásból született meg: ez volt A processzing hat szintje. Ez a fejlesztés felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult az auditorok számára, mivel ezzel még több esetet értek el, és nagyobb mértékű gradienscsökkentésre volt mód:

„Mivel ugyanazokat a dolgokat csináljuk, amelyeket a Hat alaplépéssel, kivéve, hogy egyszerűen sokkal jobban csináljuk; ez minden.

Na most, nem változtattuk meg túlságosan a dolgokat. De próbáljuk tisztábban megérteni az eseteket, és próbálunk gyorsabb előrehaladást elérni velük.”

Ez a technológia valójában annyira létfontosságú volt, hogy úgy döntött: elérhetővé teszi az összes auditor, még azok számára is, akiknek az időbeosztása nem engedte volna meg, hogy részt vegyenek egy hathetes ACC-n. Ez állt a Londoni Hubbard professzionális tanfolyam hátterében, amelyet 1955. november 8-án kezdett el a londoni szervezet új központjában, a Brunswick House-ban. Ezeknek az auditoroknak az elkövetkező három nap során intenzív tanulásban volt részük a processzing hat szintje alkalmazásának tárgyában.

Először azonban azt akarta biztosítani, hogy az auditorok ténylegesen auditáljanak. Ezért utasította őket, hogy találjanak egy pc-t, és kezdjenek el egy ülést. Bár a cél egyértelműnek tűnt, határozottan nem volt az:

„Hogyan találunk egy pc-t? Egy alkalommal öt órán keresztül kérdezgettünk egy hölgyet, hogy mit csinál, mielőtt egyenes választ adott volna: »Auditálást kapok.«

Egészen addig mindenféle más dolgot csinált. Megpróbálta áttekinteni a múltját, megpróbálta kitalálni, hogy a férje miért hagyta faképnél. Ezt próbálta meg kitalálni, és ezeket a fantasztikus válaszokat adta arról, hogy mit csinált ott abban a székben. Azt csinálta abban a székben, hogy auditálást kapott, de öt órába telt neki, hogy ezt kiderítse.”

Ezért vannak rudimentek, ami alapvető fejlesztés, és ezt tette a tanfolyam első előadásának témájává. És miután a rudimentek határozottan bent voltak, a többi előadásban a hat szint valamennyi sajátosságára oktatta a tanulókat, miközben végig hangsúlyozta a célt: rehabilitálni a preclear döntési szabadságát és a döntések meghozására való képességét:

  • Első dinamika – miért ez a legegyszerűbb belépési pont a többi dinamikához.
  • Restimuláció – mi a mechanizmusa, és hogyan lehet helyrehozni a döntési processzing során.
  • A négy tolerancia – mik ezek, és hogyan emelkedik valaki toleranciája, ha növeljük a döntési szabadságát.
  • Gondolat – minden alkalommal, amikor az egyén gondol egy gondolatot, lyukakat üt a MEST-be.
  • Duplikáció – a „nem szabad megtörténnie még egyszer” azt jelenti, hogy nincs duplikáció, és így nincs kommunikáció; ennek megoldása az auditálás során.
  • Kommunikáció – az élet fizetsége és az első alapvető konszideráció bármilyen játszmában.
  • Exteriorizáció – a hatodik szint kapcsolata Az emberi képesség megteremtése című könyvben található 1-es úttal, és ez miért teljes értékű processz egy exteriorizált thetán számára.
  • „Waterloo pályaudvar” – ez a processz a nevét a híres londoni vasútállomásról kapta, amelyet a folyamatosan nyüzsgő tömeg ideális környezetté tett az ilyenfajta objektív processz számára – és hogy ez miért akkor lapos, amikor a preclear képes saját akarata szerint nemtudni.

Ezek együttesen alkotják a processzing hat szintjét, amelyekről azt mondta, hogy óriásiak, és hogy a Hubbard professzionális tanfolyami előadások elengedhetetlenek az auditorok számára. Ezt a technológiát valójában annyira fontosnak ítélte, hogy a hangszalagokat a bolygó minden Akadémiájának kiküldte, és a londoni HPC (Hubbard Professional Course = Hubbard professzionális tanfolyam) után két további professzionális tanfolyamot tartott az elkövetkező hónapok során.

Annak bizonyítékaként, hogy szinte minden angol ismerte L. Ron Hubbardot, ekkor történt az, hogy egy híres, országos megjelenésű angol újság felkérte egy exkluzív interjúra. Ennek eredménye egy olyan cikk lett, amely L. Ron Hubbardot „felfedezőként” és „úttörőként” mutatta be, aki fiatal éveiben a Kelet szent embereivel és misztikusaival beszélgetett, és akinek ténymegállapításai és tanításai „figyelemre méltó egységet” alkotnak. Ő maga „nagyon hosszú és barátságos történetként” említette ezt a cikket, amely az olvasókat arról tájékoztatta, hogy a Szcientológia „láthatóvá teszi a képességeket, az ügyvezetői tulajdonságokat, a képességet a pénzkeresésre, valamint a boldogságra, amelyek mindig is ott voltak – a felszín alatt”.

Ennél jelentősebb eredmény azonban az, hogy L. Ron Hubbard felfegyverezte a brit auditorokat az ahhoz szükséges adatokkal és jártasságokkal, hogy lehetségessé váljon mindenféle eset megoldása és így végső soron a lények szabaddá tétele. És ebben a tekintetben siker koronázta mindazt, amit ezek alatt a hónapok alatt Angliában tett. Ugyanis a következőket írta a washingtoni Ability magazin szerkesztőjének:

„Ezeket az embereket kivétel nélkül kiváló auditorokká tettük. Nagy-Britannia most már ennyivel gazdagabb.”

« ACC Lectures