L. Ron Hubbard, a New York Times és nemzetközi bestseller író műveinek kiadója

Philadelphiai doktorátusi tanfolyam

Philadelphiai doktorátusi tanfolyam

Philadelphiai doktorátusi tanfolyam

Ez a híres sorozat a valaha összeállított legterjedelmesebb olyan munka, amely az emberi szellem anatómiájáról, viselkedéséről és potenciális lehetőségeiről szól, és az Operatív Thetánhoz vezető út valódi alapját képezi. Itt minden részletében megtalálható a thetán kapcsolata az univerzumok teremtésével, fenntartásával és elpusztításával. Ron beszél az anyag, energia, tér és idő anatómiájáról és az univerzumok létezésbe posztulálásáról is. Itt található az is, hogy hogyan veszítette el a thetán a teljes időnyomos képességeit, és hogy milyen átfogó törvények vonatkoznak ezek helyreállítására. Röviden, itt foglalja rendszerbe a thétabeingness és -viselkedés felső szintjeit. Előadásról előadásra haladva teljesen kifejti a tanfolyami könyv, a Szcientológia 8-8008 minden gondolatát, teljes leírást adva arról, hogy milyen az én eredeti állapota teljes valójában. Tartalmazza az L. Ron Hubbard által saját kezűleg rajzolt ábrák helyreállított másolatát.

Tovább
vásárlás
$1,250 USD
Ingyenes szállítás Jelenleg ingyenes szállításra alkalmas.
Raktáron Szállítás 24 órán belül
Formátum: CD
Előadások: 76

További adatok – Philadelphiai doktorátusi tanfolyam

„Mit tehet egy thetán? Nos, vegyünk egy Clearré tett Théta-Cleart. Egy ilyen célt nem tűzhetünk ki, mert az a posztulált, legkülső, elérhetetlen abszolútum. Alighanem bármi, amit megértünk, az valószínűleg már elérhető, de mi a legtávolabbi határ? A jó ég tudja. Fogalmam sincs, és nektek sem.” – L. Ron Hubbard

A történelem során a miszticizmus, a filozófia és a vallás mindig is posztulálta az emberi lélek, illetve szellem létezését. A keleti gondolkodásban az egyén a személyes felvilágosultság olyan állapotát igyekezett elérni, amelyben szabad lehet az anyagi világtól. Maga a kereszténység is azon a reményen alapul, hogy az emberi lélek képes túllépni a halálon.

Elméletei és reménye ellenére az Embernek mégsem voltak bizonyítékai. És modern korunkban, amikor a tudomány racionalitása mindenek felettivé vált, a léleknek még a létezése is kétségessé vált. Végül is, senki sem látta, senki nem mérte meg a kiterjedését, nem figyelte meg az energiakibocsátását.

Így aztán az Ember kételkedni kezdett, az emberi lélek pedig a babonák, a miszticizmus és a hit tárgya lett. A materializmus új papjai pedig kijelenthették, hogy az Ember reményei, álmai, kreativitása és etikája egyszerűen az agy vegyi folyamatainak eredménye.

Ebbe a világba lépett be L. Ron Hubbard – méghozzá nem kis hatást kifejtve.

Miután mind a keleti spiritualizmus, mind a nyugati világ kérlelhetetlen gyakorlatiassága terén képzést kapott, már fiatalon elkötelezte magát az igazság kiderítése mellett azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is az Ember – bármi legyen is az igazság.

A Dianetika területén végzett fáradhatatlan kutatásai végre felfedték az emberi elme titkait. A mentális képmások jelenségeit és az Emberre gyakorolt rejtett hatásukat esetről esetre vizsgálta és dokumentálta. Ennek ellenére maradtak még kérdések, és a kirakós játék egyes darabjai nem illettek bele az összképbe.

Például aberráló események keresése során a preclearek időnként előző életekbe siklottak bele, és – ami még ennél is meglepőbb volt – az aberrációk ekkor igen gyorsan és drámai eredménnyel foszlottak szét.

Az 1951-ben írt, mérföldkőnek számító A túlélés tudománya című könyvében L. Ron Hubbard egy görög théta betűvel jelölt életerőt posztulált, olyanfajta energiaként, amely különbözik az anyagból, energiából, térből és időből álló fizikai univerzumtól (MEST). Ezt követően belekezdett ennek az életerőnek az intenzív kutatásába, hogy kiderítse a pontos természetét és potenciális lehetőségeit, mégpedig nem hit vagy bizalom által, hanem szigorúan pontos tudományos adatelemzésen keresztül. Ron azt mondta erről a kutatásról:

„Mi a lelket vagy szellemet tanulmányozzuk. Önmagában vizsgáljuk. Ezt a tudásterületet nem valamilyen más tudásterület vagy hit megerősítésére igyekszünk használni.”

A kutatás kulcsát egy olyan módszer megtalálása jelentette, amivel mennyiségileg mérni lehetett a lelki és szellemi jelenségeket, és ez azzal vált lehetségessé, hogy kifejlesztette az első elektropszichométert, vagyis E-métert, egy olyan eszközt, ami eléggé érzékeny ahhoz, hogy kimutassa a mentális képmások által okozott parányi ellenállás-változásokat. Ezzel a kutatási eszközzel felszerelve, L. Ron Hubbard elkezdte feltérképezni ezt az igencsak megfoghatatlan entitást, az emberi szellemet. Később így vélekedett erről:

„Amint ezt az eszközt rászabadítottam a problémára, a probléma megszűnt létezni. Rengeteg személynél kiértékelve és megvizsgálva az eshetőségeket, a személyiség és a teljes időnyom kiterjedése és tartalma feltérképezhetővé vált.”

Ez a kutatás kiderítette, hogy a szellem életkorát és potenciálját korábban nagymértékben alulértékelték – ahogyan mindazon események összetettségét és gonoszságát is, amelyek aberrálták és a test foglyává tették a lényt. Az évmilliárdokra visszanyúló teljes időnyom felidézésével a futtatandó, aberráló események száma sokmilliósra nőtt. Ezek Dianetika módszerekkel történő futtatása reménytelen vállalkozásnak tűnt. Úgyhogy L. Ron Hubbard elkezdte más szemszögből vizsgálni a problémát: először is, miért ragadnak hozzá ezek a fakszimilék a szellemi lényhez? Nem lehetne az Ember elkülönített részeit – a szellemet, az elmét és a testet szétválasztani egymástól?

Kísérletek kiderítették, hogy a szellem különválasztása a testtől meglepően egyszerű eljárás. Az esetek mintegy 50%-ában azzal a pontos utasítással megvalósítható, hogy „légy egy méterrel a fejed mögött”.

Ezáltal – ebben a történelmi pillanatban – L. Ron Hubbard elkülönítette az emberi szellemet, de nem az egyéntől különálló entitásként vagy erőként, és nem úgy, mint egy „lelket”, amit „el lehet küldeni a mennybe”, hanem mint azt a személyiséget és beingnesst, amely valójában az egyén, és tudatában van a saját tudatosságának. Ez a thétalény, avagy thetán, akiről kiderítette, hogy halhatatlan, és olyan képességei vannak, amelyek messze meghaladják mindazt, amit ezidáig feltételeztek az emberről.

A thetán testből való exteriorizálásával racionálisan és szisztematikusan sikerült elérnie a vallás régóta áhított célját, a testtől független szellemi létezést.

Ez az exterior állapot azonban nem bizonyult tartósnak, mivel az aberráló tényezők továbbra is ott voltak, hogy csapdában tartsák a lényt. Az 1952 novemberében tartott londoni előadásain (Az életenergia forrása) L. Ron Hubbard azt mondta:

„Már sok alkalommal voltatok ebben az állapotban, és nem tudtatok eleget ahhoz, hogy továbbra is ebben az állapotban tudjatok maradni. Nem is gondoltátok, hogy lehetséges lenne. Azt gondoltátok, hogy kell, hogy legyen egy testetek. Azt gondoltátok, hogy szükségetek van erre itt. Szóval ez az egész dolog csapdákkal volt telerakva.”

Tehát egy olyan thetánra volt szükség, aki eleget tud ahhoz, hogy kezelje a MEST-univerzum problémáit, eleget tud az univerzumokról ahhoz, hogy kezelni tudja a sajátját, és eleget tud ahhoz is, hogy megvédje és kezelje a saját univerzumát, ha van neki egy.

Más szóval, egy Operatív Thetánra.

Ahhoz, hogy a Homo sapienstől el lehessen jutni az Operatív Thetán – az OT – állapotába, nagyon biztosan megalapozott tudásra volt szükség, olyan tudásra, amely mind az egyén saját spirituális képességeinek ismeretét, mind a csapdahelyzet anatómiájának ismeretét magába foglalta.

Ennek megfelelően 1952 végén L. Ron Hubbard egy átfogó tanfolyam előkészítésébe fogott bele, amelynek megtartását Philadelphiában 1952. december 1-jétől tervezte.

Levelet írt a philadelphiai Hubbard Alapítványnak, amelyben azt nyilatkozta, hogy egy átfogó előadás-sorozatot fog tartani, amelyben mindenre kiterjedően részletezi ennek a témának az egészét, naponta öt előadást tartva, összesen 45-öt, és demonstrációkat is fog tartani. Valójában az anyag még ennél is több lett, 14 nap alatt 62 előadásra került sor, amelyeket azután még tizennégy kiegészítő előadás követett januárban Londonban.

A tanfolyam tankönyveként L. Ron Hubbard megírta a Szcientológia 8-8008-at. A címbeli számok ezt a célt összegzik:

„A Szcientológia 8-8008 eredeti meghatározása: a végtelen (8) elérése azáltal, hogy a MEST-univerzum látszólagos végtelenségét (8) és hatalmát az illető számára nullára (0) csökkentjük, a saját univerzuma látszólagos nulla (0) állapotát pedig az illető számára végtelenre (8) növeljük. ... Látható, hogy ha a végtelen jelét felállítjuk, akkor a nyolcas számot kapjuk. Ezért a Szcientológia 8-8008 nem csak egy szám a sok közül, hanem az a célja, hogy az ember elméjébe vésse azt az utat, amely által rehabilitálhatja magát, a képességeit, az etikáját és a céljait.”

Annak tudatában, hogy azt az információt, amit átadni készült, gyorsan, megrövidítés vagy megváltoztatás nélkül kell majd Philadelphiából elterjeszteni a világ többi részébe, L. Ron Hubbard azt is megszervezte, hogy az előadásokról professzionális felvétel készüljön. A philadelphiai Alapítvány egyik tanulója az RCA, az amerikai rádió hangmérnöke volt, aki biztosította a legmagasabb technikai színvonalú magnetofonokat és mikrofonokat, hogy elkészítse L. Ron Hubbard előadásairól a valaha volt legelső hifi minőségű hangfelvételeket.

Mindez ahhoz vezetett, hogy 1952. december 1-jén Ron megérkezett Philadelphiába, kezében a Szcientológia 8-8008 első kinyomtatott példányával. A 38 kiválasztott tanuló várakozásteljesen foglalta el a tanfolyamtermet az Alapítvány irodájában, Philadelphia belvárosában, a North 16th Street 237. alatt. Ahogy arra egyikük visszaemlékezett: „Egyikünk sem volt felkészülve azoknak az estéknek a fantasztikus tűzijátékára, még azok sem, akik már sokszor hallották L. Ron Hubbardot előadást tartani Wichitában és Phoenixben.”

Bevezetőjében ezt mondta az egybegyűlteknek:

„Nem hiszem, hogy ezt a tárgyat valaha is tanították a Földön ezelőtt. Tanítottak itt néhány vad tárgykört... de egyik tárgykör sem olyan vad, mint ez.”

Tehát hozzáfogott, hogy részletesen beszámoljon a thetán természetét, képességeit, potenciálját és kapacitását érintő kutatásainak eredményeiről.

Az anyag hatalmas területet ölelt fel, kiterjedt az emberi és szellemi tevékenységek összességére. Részletesen leírta a thetán testhez fűződő kapcsolatát, pontosan elmondta, hogy az energiaáramlásokon és a motorikus vezérlőrendszeren keresztül a thetán hogyan irányítja és működteti a testet. De még ennél is alapvetőbb volt, hogy elmagyarázta, először is, miért van a thetánnak teste, és a szellem hogyan kezdett el lépésről lépésre odavonzódni hozzá, aztán érdeklődni iránta, végül pedig hogyan vált tőle függővé.

Előadásról előadásra részletezte a thetánnak az anyagból, energiából, térből és időből álló anyagi univerzumhoz fűződő viszonyát, továbbá leírta a beingness gradiensskáláját, a létezés legalacsonyabb szintjétől kezdve, ahol teljes az egyetértése a MEST-univerzummal, és az irányítja őt, a legmagasabb szintig, ahol a lény megteremti a saját univerzumát.

A tanfolyam 62 egyórás előadásának végéig összesen 54 kísérő ábra készült, amelyeket az előadások során kézzel rajzolt. A következő hónapban L. Ron Hubbard Londonban 14 további, kiegészítő előadást tartott, ezáltal az anyag mennyisége 76 előadásra nőtt – és együttesen ezek alkotják ezt a monumentális tudásanyagot a thetánról.

A Philadelphiai doktorátusi tanfolyam és tananyaga, a Szcientológia 8-8008 ma a valaha összeállított legnagyobb műként tartható számon, amely az emberi szellem identitásáról, természetéről és potenciális lehetőségeiről szól. L. Ron Hubbard a következő 34 évet arra szándékozta fordítani, hogy teljesen kifejlessze a teljes szabadság felé vezető Hidat, biztosítva a lépésről lépésre követendő útvonalat, amelyet bárki képes megtenni az e tanfolyamon leírt teljes szellemi potenciál – az Operatív Thetán állapotának – elérésére.

« Basics Lectures