$15.00 Fizetendő
A könyörületet nem ismerő amerikai vadnyugaton töltött kalandos fiatalkorától egészen hosszú vándorútjáig a ma is misztikus Ázsiába; az élet lényegének két évtizedes kutatásától a Dianetika és a Szcientológia diadaláig – ilyen történeteket beszél el L. Ron Hubbard egy... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Az Ember időtlen idők óta igyekszik felszabadítani a lelkét a testtől, és ezáltal elérni a halhatatlanságot. Ilyen történeti háttérrel mondja el L. Ron Hubbard, hogy a Szcientológia, a gondolkodó emberek 10 000 éves múltjára építkezve, hogyan képvisel egy régóta vágyott történelmi... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
A Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya a legnépszerűbb könyv, amelyet valaha is kiadtak az emberi elméről. Példa nélkül álló igényt teremtett az emberek között arra, hogy személyesen a szerzőtől kapjanak oktatást. Ez L. Ron Hubbard első felvett... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Miután megvizsgálta az egész életet annak teljes változatosságában és bonyolultságában, L. Ron Hubbard talált egy közös nevezőt, amely minden élő dolog sajátja – ez a Létezés Dinamikai Alapelve: Túlélni! Hogyan vonatkozott tehát... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Az oktatás területén végzett kutatása során L. Ron Hubbard felfedezett egy létfontosságú, alapvető dolgot, amely teljesen hiányzik minden oktatási rendszerből. Mégpedig azt, hogy soha nem létezett oktatás magára a tanulásra vonatkozóan.... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Ebben az igazság utáni kutatásról szóló klasszikus előadásában L. Ron Hubbard körvonalazza azokat a központi alapelveket, amelyek miatt a Szcientológia más – azokat az alapelveket, amelyek szerint minden egyes személy saját személyes kutatásba kezd, hogy felfedezze... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Mindig figyelni és kérdezni, tüzetesen átvizsgálni az Ember rendelkezésére álló tudást válaszokért az elme, a szellem és az élet kérdéseire, és amikor egyet sem találunk, nekivágni egy teljesen ismeretlen területnek – ezek annak a történetnek a részei, amelyet Ron sehol máshol... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
L. Ron Hubbard nem csupán hittel, hanem tényleges bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy valóban létezik egy halhatatlan szellem, amely korlátlan túlélési képességgel rendelkezik, a tudatosság tudatosságának egysége, amely maga az egyén.... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Hogyan tudja egy egyén irányítani a sorsát egy bizonytalan jövő felé tartó világban? Némán kell várnia a következő előrejelezhetetlen csapást? Vagy tegyen erőfeszítéseket, bármi módon, bármilyen terv szerint, hogy biztosítsa a jövőt... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Mi az élet? Ez volt az a központi kérdés, amelyet L. Ron Hubbard feltett, amikor elhatározta, hogy megfejti az emberi létezés rejtélyét. Egészen megdöbbentő felfedezésre jutott – egy olyan felfedezésre, amely egy csapásra tisztázta az élet összes különféle... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Fiatal egyetemistaként Ron arra biztatta a tanári kar tagjait, hogy alkalmazzák a fizika elveit az elme területén. Ez teljesen újszerű megközelítés volt. És amikor senki nem vállalta el a kihívást, ő maga fogott neki a feladatnak. Válaszok sokaságát kutatva fel az emberi lényekkel... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Azok, akik kevesebb erőfeszítéssel többet érnek el, együttműködőbbek, képesebbek és – valójában – hatékonyabbak. Alkalmasabbak kulcsfontosságú döntések meghozatalára. Íme egy teljesen új nézőpont a hatékonyságról – nem matematikai szempontból, hanem a gondolat, emóció... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
A Második dinamika, a késztetés, hogy túléljünk a családért és a jövő generációkért, hosszú ideig volt rejtélyek és zűrzavar forrása. Tehát nem kis áttörés, hogy végül választ kaptunk arra a kérdésre, hogy hogyan érjünk el bőséges túlélést az életnek ezen a kulcsfontosságú... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Az elménk mindig velünk van. Ennek ellenére az Ember gyakorlatilag semmit sem tud arról, hogy hogyan működik. És a válással végződő házasságoktól a kudarcba fulladt karrierekig gyakorlatilag minden emberi válság visszavezethető az Ember saját elméjével kapcsolatos... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
L. Ron Hubbard feltárja az Ember által az emberi szellem területén végzett kutatás és vizsgálódás történetét. A műszaki tudományok felemelkedésével párhuzamosan nem jelent meg semmi, ami a vallást eljuttatta volna a mindennapos alkalmazás szintjére. Így... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Drámák ezreiben vásárolták meg és adták el. Erről prédikáltak minden szószékről – vitatták, kétségbe vonták, elítélték és magasztalták. És – mivel a fizikai tudományok nem rendelkeztek eszközökkel, hogy pontosan megmérjék, vagy számszerűleg meghatározzák – vagy figyelmen... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Mi történik akkor, amikor valaki a gondolat és a tevékenység egy egész területét „automatára” állítja? Vagy akár az egész életét? Íme azok a mentális „mechanizmusok”, amelyek megakadályozzák az ember döntési szabadságát, és az, hogy hogyan fedezhetjük ezeket fel önmagunkban... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Rendkívüli dráma zajlott itt évezredeken át: az Ember hosszú időn keresztül tartó kutatása – amely „a másik fickó” rejtélyének próbált a mélyére hatolni, megpróbálva ezáltal megismerni önmagát – nemcsak a filozófia és vallás világában nyilvánult meg, hanem a háború... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Nincs tömege és elhelyezkedése. Nem energia. És mégis eleven, és életet ad. Ilyen jellemzőkkel rendelkezik az „életadó egység” – nemcsak minden gondolat forrása, de minden jó, etikus és nemes dologé is. Valójában ez az... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Semmivé teszi az emberek legfényesebb reményeit, családokat tesz tönkre, káoszt okoz a szervezetekben, és egész nemzeteket dönt zűrzavarba. Mi az a rosszindulatú csíra, amely az emberi elmében szökken szárba, és nemcsak az „ésszerű gondolkodásban” akadályozza az embereket, hanem... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
A szabadságjogok szó nemcsak az alapvető jogokat fejezi ki, mint például a szólás és a vallás szabadságát, hanem más létfontosságú fogalmakat is: lehetőség, választás, biztonság, sőt boldogság. Mégis, a szabadságjogok pontosan a jelentőségük miatt alkalmasak arra, hogy olyan,... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Íme a figyelemre méltó történet arról, hogy egyetlen ember – Periklész, az athéni államférfi –, hogyan álmodott meg egy jobb jövőt az emberiség számára – egy zsarnokságtól mentes jövőt. Sőt, ennek a jobb jövőnek a teljes elérése érdekében megtaláljuk itt L. Ron Hubbard... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
A pénzzel kapcsolatos nehézségekből és aggodalmakból ítélve kevesen vannak tudatában a pénz igazi céljának és funkciójának. L. Ron Hubbard leírja a pénz valódi szerepét az egyének, csoportok és kultúrák túlélésének elősegítésében, és nem másra derül fény, mint arra,... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Az első atomfegyverek bevetése óta az emberek mindenütt együtt éltek azzal a lehetőséggel, hogy minden, ami a szívükhöz közel áll, elpusztulhat. Sokak számára az egyetlen védekezés a remény marad, hogy ez soha nem fog bekövetkezni. Mégis, ahogy emelkedik azoknak... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
Az életre és az Emberre vonatkozó válaszok után kutató, egész életen át tartó küldetése során L. Ron Hubbard felfedezte, hogy minden életformát egyetlen parancs hajt előre: Túlélni! Mégis maradtak kérdések. Pontosan mi az élet,... Tudjon meg többet!>>
$15.00 Fizetendő
A segítség az élet minden területét áthatja, mégis kevesen vannak azok, akik felismerik, milyen mértékben határozza ez meg a túlélésüket. Ugyanis a segítség nyújtására és elfogadására való hajlandóság az emberi reakciók és viselkedés alapját képezik. Hogyan növelhetjük... Tudjon meg többet!>>